Tento ceník je velice obecný a lze z něj vycházet pro následný výpočet měsíční ceny za naše služby. Nejčastěji domlouváme s klienty individuální plán poskytovaných služeb, který může být následně upravován. V každém paušálu je započten balíček servisních hodin, který je možné využít nad rámec pravidelných návštěv (není zobrazen v ceníku).

2 až 5 počítačových stanic
Server + 2 až 5 počítačových stanic 
Server + 5 až 15 počítačových stanic 
Server + 15 až 25 počítačových stanic
Návštěva 1x měsíčně 1 hod.
Návštěva 1x měsíčně 2 hod. 
Návštěva 1x týdně 1 hod. 
Návštěva 2x týdně 1 hod. 
1 500,- Kč bez DPH 
3 000,- Kč bez DPH 
6 000,- Kč bez DPH 
10 000,- Kč bez DPH

Zdarma počáteční audit stavu počítačové sítě.

Neplatíte kilometrovné při pravidelných návštěvách. Rychlá reakční doba – nastavená dle požadavků klienta (i do 1 hodiny). Telefonická podpora a vzdálená správa serveru i počítačů přes internet. Přednostní nárok na využití našich služeb (smluvní klienti jsou vždy upřednostněni v případě, že kapacita servisního zázemí bude jakkoliv omezena).